Denkgroep preventie 

De Denkgroep preventie werd in 2006 door de Raad van Bestuur opgericht met het mandaat om vanuit het werkveld concrete standpunten in verband met preventie voor te bereiden en kenbaar te maken. Bedoeling is de aanpak en organisatie van preventie in Vlaanderen beter op elkaar af te stemmen en te onderbouwen op basis van wetenschappelijke inzichten en van de praktijk van de veldwerkers.

De denkgroep formuleert op vraag van de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur of leden van de denkgroep adviezen en standpunten ten aanzien van de Raad van Bestuur. Daarnaast is het de bedoeling om een preventieplatform te organiseren voor alle preventie-actoren in Vlaanderen. Op dit platform zullen de VAD-standpunten worden getoetst aan de visie van alle betrokkenen. Het platform heeft tevens tot doel om de standpunten ruimer bekend te maken en een breed draagvlak te creëren voor drugpreventie in Vlaanderen.

De denkgroep bestaat uit de preventiemedewerkers/-verantwoordelijken van de VAD-leden.

Meer info? Mia De Bock, 02 423 03 52