Expertengroep alcohol  

De expertengroep alcohol wil met een aantal deskundigen in Vlaanderen reflecteren op trends en knelpunten met betrekking tot alcoholconsumptie en alcoholproblemen.

Om het toekomstige beleid met betrekking tot alcohol te helpen onderbouwen en mee te sturen, willen we op basis van de bestaande epidemiologische gegevens en andere bronnen een aantal eenduidige conclusies trekken.

Het mee helpen voorbereiden van beleidsinitiatieven waaronder de gezondheidsconferentie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Nationaal Alcohol Actie Plan op vraag van de Cel Gezondheidsbeleid Drugs onder het voorzitterschap van federaal minister van Volksgezondheid behoorden tot de werkzaamheden.

Er werden onder meer richtlijnen voor verschillende doelgroepen over aanvaardbaar alcoholgebruik uitgewerkt (grenzen en definities). 

De expertengroep alcohol bestaat uit alcoholdeskundigen van de ledenorganisaties. 

Meer info? Marijs Geirnaert, 02 423 03 35