Overleg in werkgroepen vormt een belangrijk deel van de VAD-werking. Netwerken uitbouwen met verschillende partners over de sectoren heen behoort tot de kernfuncties van VAD. De doelstellingen van overleg zijn zeer verschillend: noden verkennen, afstemming, implementatie, ontwikkeling van methodieken, adviserend, informerend. 

Een aantal werkgroepen heeft een permanente werking, andere ontstaan ad hoc, bijvoorbeeld in het kader van een campagne, publicatie of activiteit.
De meeste werkgroepen staan open voor alle geïnteresseerden, enkele zijn echter exclusief voor een bepaalde doelgroep bestemd. 

We geven een overzicht van de doelstellingen en de doelgroep van permanente werkgroepen die momenteel binnen VAD actief zijn. Wie interesse heeft om te participeren aan een werkgroep, kan dat laten weten aan de contactpersoon.

Klik rechts in het menu op de werkgroep die uw interesse wegdraagt.