Onderzoeksplatform middelengebruik

Het Onderzoeksplatform middelengebruik is een netwerk van preventiewerkers en hulpverleners, beleidsmedewerkers, onderzoekers die middelengebruik en/of afhankelijkheidsgedrag (alle disciplines) bestuderen. Interesse in onderzoek over middelengebruik en/of afhankelijkheidsgedrag is hun bindende factor.
Het onderzoeksplatform staat open voor alle geïnteresseerden. 

De doelstellingen van het Onderzoeksplatform zijn:

  • noden en verwachtingen van onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers op elkaar afstemmen;
  • overbruggen van de kloof tussen onderzoek, praktijk en beleid;
  • uitwisselen van onderzoeksinformatie;
  • bevorderen van netwerken op Vlaams en internationaal vlak.

Om deze doelstellingen te bereiken, organiseert het Onderzoeksplatform het volgende:

  • elektronische nieuwsbrief met onderzoeksinformatie;
  • jaarlijkse studienamiddag over een centraal thema;
  • verzamelen en verder verspreiden van onderzoeksnoden;
  • databank met informatiefiches over afgerond en lopend onderzoek over middelengebruik en afhankelijkheidsgedrag in Vlaanderen.

Meer info? Else De Donder, 02 423 03 38