Preventieteam-overleg 

Het Preventieteam-overleg vormt een vast onderdeel van het VAD-aanbod voor de preventiewerkers inzake alcohol en drugs van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Bedoeling is dat van elk CGG met alcohol- en drugpreventiepreventiewerkers (elf centra) er minimum één participeert.
Het preventieteam-overleg, dat in opdracht van de Vlaamse overheid wordt gecoördineerd door VAD, bestaat al sinds 1988. Het komt zes à zeven keer per jaar samen. 

De doelstellingen zijn:

  • uitwisselen van ervaringen met de implementatie van concepten en preventiemethodieken in het werkveld;
  • de betrokkenheid bij de implementatie van het Vlaamse drugbeleid vergroten;
  • het netwerk van CGG-preventiewerkers verstevigen.  

Meer info? Mia De Bock, 02 423 03 52