Provinciaal overleg  

De provinciale coördinatoren komen een paar keer per jaar bij VAD samen. In het voorjaar krijgen de provinciale coördinatoren een voorstelling van de VAD-jaarplanning. Later op het jaar worden verschillende projecten, campagnes en concepten concreet voorgesteld, kan er feedback op gegeven worden en wordt er samen bekeken hoe de provinciale implementatie kan verlopen.

VAD participeert aan het provinciaal overleg dat de provinciale coördinatoren zelf organiseren.

Meer info? Kitty Messiaen, 02 422 03 02