Stuurgroep CGG/VAD

De Stuurgroep (opgericht in 2007) is een gezamenlijk initiatief van de directies van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) met een alcohol- en drugpreventiewerker en VAD, op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid.

De doelstellingen zijn:

  • het samenwerkingsprotocol CGG/VAD/Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid opvolgen;
  • adviezen en standpunten vanuit het CGG-preventiewerk alcohol en drugs en VAD naar de overheid communiceren om zo ook als aanspreekpunt voor de overheid te fungeren;
  • het specifieke profiel van het CGG-preventiewerk alcohol en drugs verfijnen, onder meer door gelijklopende initiatieven te ondersteunen en een gemeenschappelijk preventieaanbod uit te bouwen;
  • de communicatie tussen de CGG en VAD optimaliseren. 

De Stuurgroep bestaat uit de directies van de CGG die door de Vlaamse overheid één of meerdere preventiewerkers alcohol en drugs betoelaagd krijgen, de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG), Zorgnet Vlaanderen en VAD.

Meer info? Marijs Geirnaert, 02 423 03 35 en Mia De Bock, 02 423 03 52