Stuurgroep Werkwijze® hulpverlening VAD-VVBV  

De Stuurgroep Werkwijze® hulpverlening is in 2001 van start gegaan naar aanleiding van het integreren van het vormingsaanbod van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) en VAD. 

De doelstellingen zijn:

  • afstemmen en plannen van het open vormingsaanbod (basisvorming, vervolgmodules, seminaries en masterclass) en de tweejarige opleiding op de noden van hulpverleners binnen de categoriale alcohol- en drughulpverlening;
  • verkennen van vormingsnoden en thema's binnen de niet-categoriale alcohol- en drughulpverlening;
  • streven naar een zo gediversifieerd mogelijk vormingsaanbod voor hulpverleners;
  • feedback geven en evalueren van het gehele vormingsaanbod van VAD-VVBV;
  • input en feedback over vorming en opleiding via de universiteiten die bezig zijn met alcohol- en drugthema's;
  • erop toezien dat het vormingsaanbod overeenstemt met andere Europese opleidingsinitiatieven.  

De stuurgroep komt een- à tweemaal per jaar samen en bestaat uit hulpverleners uit verschillende instellingen uit de alcohol- en drugsector. Zowel ambulante als residentiële, laagdrempelige als hoogdrempelige voorzieningen worden vertegenwoordigd. Naast hulpverleners zijn er ook medewerkers die de universiteiten van Gent en Antwerpen vertegenwoordigen. 

Meer info? Gilles Geeraerts, 02 422 03 03