Werkgroep Consult  

De Werkgroep Consult is een overleggroep van alcohol- en drughulpverleners en preventiewerkers uit gespecialiseerde voorzieningen in Vlaanderen die werken met ouders van druggebruikende of experimenterende jongeren. Twee thema's staan centraal: het begeleiden van oudergroepen van (jonge) druggebruikers (die niet noodzakelijk al in begeleiding zijn) en individueel consult aan ouders die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) druggebruik van hun zoon of dochter. 

De doelstellingen zijn:

  • uitwisselen en bespreken van literatuur over deze topics (deskundigheidsbevordering);
  • bespreken van knelpunten die de deelnemers ervaren in hun praktijk;
  • informatie uitwisselen over nieuwe trends/tendensen binnen deze thema's;
  • realisatie van materialen en methodieken waaronder een leidraad voor begeleiders van een groepswerking ter ondersteuning van ouders met druggebruikende kinderen en een brochure Recht op antwoord. Informatie voor ouders;
  • reflectie op het vormingsaanbod over consult geven aan ouders met druggebruikende kinderen.

Meer info? Mia De Bock, 02 423 03 52

  • Recht op antwoord. Informatie voor ouders | folder - brochure

    Gezinnen met druggebruikende kinderen staan onder hoge druk. Een juridische aa...
    Download hier - Lees meer...