Werkgroep Drugs in beweging  

De Werkgroep Drugs in beweging is samengesteld uit vertegenwoordigers van de zes Vlaamse koepels van jeugdbewegingen en uit regionale preventiewerkers van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Zij komen samen om actuele alcohol- en druggebonden thema's te bespreken. 

De doelstellingen zijn:

  • de jeugdbeweging met kritische blik verantwoord met druggebruik laten omgaan;
  • de troeven van de jeugdbeweging op het vlak van preventie ten volle uitspelen;
  • ervoor zorgen dat de jeugdbeweging op problemen kan anticiperen én weet hoe te reageren bij drugproblemen;
  • de jeugdbeweging actief laten deelnemen aan de discussie over de drugwetgeving.


Meer info? Nina De Paepe, 02 422 03 75