Werkgroep drugtesten 

Binnen de Vlaamse drughulpverlening heeft men een zeer beperkt zicht op de samenstelling (kwalitatief en kwantitatief) van de illegale drugs die door hun cliënten gebruikt worden.

Het onderzoeken, registreren, centraliseren en uitwisselen van informatie over de samenstelling van illegale drugs onder medewerkers in de drugsector kan een belangrijke meerwaarde bieden voor de individuele gezondheid van druggebruikers en de kwaliteit en de veiligheid van hun behandeling. Indien relevant kan deze informatie ook doorstromen via het Early Warning System (EWS).

De doelstellingen zijn:

  • de voorwaarden bespreken om te komen tot een analysesysteem van illegale drugstalen uit de hulpverlening;
  • mogelijkheden zoeken om dit analysesysteem wettelijk te laten functioneren;
  • de praktische uitwerking van een dergelijk analysesysteem. 

De werkgroep is samengesteld uit verschillende partners van het Vlaamse alcohol- en drugwerkveld zoals, preventiewerk, straathoekwerk, drughulpverlening en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

Meer info? Jochen Schrooten, 02 423 03 54