Werkgroep Hulpverlening bij problematisch gokken en internetgebruik

De werkgroep Hulpverlening bij problematisch gokken en internetgebruik brengt hulpverleners samen die zich richten op (minder- en meerderjarige) problematische gokkers, internetgebruikers en hun omgeving. Gokken en internetgebruik zijn compulsieve gedragingen die qua verslavingspotentieel, kenmerken en ernst van gevolgen vergelijkbaar zijn met problematisch middelengebruik. De werkgroep wil een kwaliteitsvol hulpaanbod voor deze doelgroep binnen de verslavingszorg in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen.

De doelstellingen zijn:

  • sensibilisering, aandacht vragen voor deze problematiek binnen de verslavingszorg;
  • uitwisselen van literatuur (deskundigheidsbevordering);
  • ervaringen binnen het werkveld uitwisselen (doorverwijzingsmogelijkheden, behandelaanpak, samenwerking met niet-categoriale diensten (zoals schuldbemiddeling));
  • nieuwe tendenzen/trends in problematisch gokken en/of internetgebruik uitwisselen;
  • een aangepast vormingsaanbod ontwikkelen.

Meer info? Femke Wijgaerts, 02 423 03 31 of Mia De Bock, 02 423 03 52