Provinciale coördinatoren

Om een Vlaams preventiebeleid te realiseren kan VAD onder meer een beroep doen op de provinciale coördinatoren.
Hieronder vindt u een overzicht:

Provincie Antwerpen

Bernard Bruggeman
Provincie Antwerpen-Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen 
T 03 240 56 45 | F 03 240 61 62
www.provant.be
bernard.bruggeman@welzijn.provant.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Bert Mostien
Dienst Gezondheid - Provincie Oost-Vlaanderen
W. Wilsonplein 2
9000 Gent 
T 09 267 75 49 | F 09 267 75 99
www.oost-vlaanderen.be
bert.mostien@oost-vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant

Rudi Reyners
Directie Mens
Provincieplein 1
3010 Leuven 
T 016 26 73 31 | F 016 26 73 01
www.vlaamsbrabant.be
rudi.reyners@vlaams-brabant.be

top