Doorverwijzen

Gezien de complexiteit van de alcohol- en drugproblematiek is een snelle en definitieve oplossing niet steeds realistisch. Bij afhankelijkheid hebben we vaak te maken met een langdurige, chronische problematiek, waarbij er gezocht wordt naar een geschikt behandeltraject en er afwisselend en/of gelijktijdig nadruk gelegd wordt op 'cure' of 'care': soms is vooral zorg en bescherming nodig, in andere gevallen ligt de nadruk op therapie of begeleiding en op nog andere momenten is er nood aan reïntegratie.

Zorg op maat betekent dus verschillende interventies, aangepast aan de fase waarin de cliënt zich bevindt en aan de problematiek zoals die zich voordoet.

Heeft een interventie niet de gewenste effecten, is er intensere diagnostiek nodig of zijn er risico's voor complicaties bij ontwenning, dan kan een doorverwijzing naar een andere gespecialiseerde voorziening aangewezen zijn.

Het hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen is zeer gevarieerd. Wegwijs in de drughulpverlening  geeft beknopt weer welke hulpvormen er zijn.

Voor een overzicht van de instellingen met beknopte info per centrum/afdeling kan u terecht op iDA-web.