Verdere ondersteuning nodig?

Contactpersoon voor de gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening bij VAD is Geert Verstuyf (02 422 03 74).

U vindt hier ons specifiek ondersteuningsaanbod over Motiverende Gespreksvoering.

Hebt u vragen in verband met een concreet dossier, of wil u een cliënt verder doorverwijzen? Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte info per centrum/afdeling vindt u op iDA-web. Voor een geschikt doorverwijsadres kan u ook contact opnemen met De DrugLijn.