Vorming

VAD organiseert een ruim bijscholingsaanbod voor hulpverleners die binnen gespecialiseerde drughulpverlening of binnen algemene GGZ-hulpverlening op regelmatige basis met cliënten/patiënten met problematisch middelengebruik werken.

Enerzijds zijn er vormingen in de beproefde basiselementen van een behandeling van problematisch middelengebruik zoals motiverende gespreksvoering en terugvalpreventie. Daarnaast vormen specifieke deelaspecten of doelgroepen zoals ontwenning, harm reduction, dubbeldiagnose, minderjarigen het onderwerp van vormingen. Via seminaries, ervaringsuitwisselingsdag en een jaarlijkse masterclass komen vernieuwende thema's aan bod of worden behandelaspecten uitgediept die ook meer ervaren hulpverleners kunnen boeien.

Naast deze één- of meerdaagse vormingen biedt VAD ook een tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en drugproblemen aan. Binnen deze opleiding komen theorie, vaardigheden en supervisie aan bod.

Lees meer in onze vormingsbrochure Werkwijzer of op iDA-web.