Verdere ondersteuning nodig?

Contactpersoon voor de sector bijzondere jeugdzorg bij VAD is Inge Baeten (02 423 03 53).

Hebt u nood aan advies of ondersteuning bij het uitwerken van een drugbeleid of wil u vorming volgen? Neem contact op met de regionale preventiewerker

Hebt u concrete vragen in verband met samenwerking met de alcohol- en drughulpverlening of wil u een jongere doorverwijzen? Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte info per centrum/afdeling vindt u op iDA-web. Voor een geschikt doorverwijsadres kan u ook contact opnemen met De DrugLijn.

Hebt u een juridische vraag in verband met de alcohol- en drugthematiek en jongeren in voorzieningen bijzondere jeugdzorg? Neem dan contact op met de juridische helpdesk van Steunpunt Jeugdhulp via www.jeugdrecht.be.