Vorming

Het vormingsaanbod over alcohol en drugs voor de sector bijzondere jeugdzorg wordt gegeven door de regionale preventiewerkers alcohol en drugs, verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheid.

Mogelijke thema's zijn: basisinformatie over de alcohol- en drugthematiek, omgaan met jongeren met alcohol- en andere drugproblemen (onder meer motiverende gespreksvoering), een drugbeleid uitwerken in een voorziening bijzondere jeugdzorg,…

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.