Vernieuwde me-ASSIST voor huisartsen nu beschikbaar

Huisartsen zien regelmatig mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale middelen. Hoe kunt u dit vroegtijdig opsporen? Hoe kunt u de ernst ervan inschatten? Hoe kunt u het bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijdsbestek van een consultatie?

De web-toepassing me-ASSIST biedt hierbij hulp. De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze webapplicatie, die van op elke computer of tablet met internetconnectie geopend kan worden, kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is. Het instrument begeleidt de huisarts bij het stellen van de juiste vragen over middelengebruik, bij het interpreteren van en reageren op de antwoorden van de patiënt. Het programma bevraagt eerst het gebruik van tabak, alcohol, cannabis, cocaïne, amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, hallucinogenen, vluchtige snuifmiddelen, opiaten en andere legale en illegale drugs. Daarna gaat het enkel dieper in op die middelen die voor de patiënt in kwestie relevant zijn. Na deze risico-inschatting ondersteunt de me-ASSIST de huisarts zodat hij gepast kan reageren en de patiënt verder kan behandelen of doorverwijzen. Een verwijsdatabank helpt de juiste verwijzing te kiezen. Daarnaast zijn in het pakket patiëntenfolders, richtlijnen, wetenschappelijke informatie te vinden. Deze toolbox wil het de huisarts zo makkelijk mogelijk maken door alle informatie over middelengebruik op één plaats samen te brengen en dat tijdens het consult en aangepast aan de patiënt. De screenings worden geanonimiseerd opgeslagen in een persoonlijke webbased database. Zo kan de huisarts bij een volgende consultatie, de antwoorden van de patiënt en de bijhorende kortdurende interventie steeds terugvinden.

Om u vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek biedt Domus Medica u een LOK-vorming aan, begeleid door een huisarts en een CGG-preventiewerker. Zij gaan samen met u aan de slag met de me-ASSIST.

Interesse? Bel (03 425 76 63) of mail Gert Merckx van Domus Medica.