Materiaal

Het materiaal voor de eerstelijnsgezondheidswerker wordt ontsloten via de me-ASSIST. De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze webapplicatie, die van op elke computer of tablet met internetconnectie geopend kan worden, kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe problematisch het gebruik van hun patiënten is. Het instrument begeleidt de huisarts bij het stellen van de juiste vragen over middelengebruik, bij het interpreteren van en reageren op de antwoorden van de patiënt. Het programma bevraagt eerst het gebruik van tabak, alcohol, cannabis, cocaïne, amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, hallucinogenen, vluchtige snuifmiddelen, opiaten en andere legale en illegale drugs. Daarna gaat het enkel dieper in op die middelen die voor de patiënt in kwestie relevant zijn. Na deze risico-inschatting ondersteunt de me-ASSIST de huisarts zodat hij gepast kan reageren en de patiënt verder kan behandelen of doorverwijzen. Een verwijsdatabank helpt de juiste verwijzing te kiezen. Daarnaast zijn in het pakket patiëntenfolders, richtlijnen, wetenschappelijke informatie te vinden. Deze toolbox wil het de huisarts zo makkelijk mogelijk maken door alle informatie over middelengebruik op één plaats samen te brengen en dat tijdens het consult en aangepast aan de patiënt. De screenings worden geanonimiseerd opgeslagen in een persoonlijke webbased database. Zo kan de huisarts bij een volgende consultatie, de antwoorden van de patiënt en de bijhorende kortdurende interventie steeds terugvinden.

 

Een greep uit het aanbod
 • Screenen met de ASSIST in de eerstelijnsgezondheidszorg | screeningsinstrument

  De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Tes...
  Download hier - Lees meer...

 • Vroeginterventie | dossier - rapport

  In dit dossier wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van vroeginter...
  Download hier - Lees meer...

 • Alcohol, tabak en drugs tijdens de zwangerschap | folder - brochure

  Mag ik af en toe nog een glaasje drinken als ik zwanger ben? Moet ik echt v...
  Download hier - Lees meer...

 • Harm reduction | dossier - rapport

  In dit geactualiseerde dossier worden nieuwe harmreductioninitiatieven beli...
  Download hier - Lees meer...

 • Een gesprek over alcohol - Korte interventie op de spoeddienst | draaiboek

  Dit draaiboek is het resultaat van het project 'alcoholinterventie op spo...
  Download hier - Lees meer...

 • Een korte interventie op de spoeddienst - Achtergronddossier | draaiboek

  Interventies uitgevoerd op spoeddiensten die een duidelijke link leggen t...
  Download hier - Lees meer...