Verdere ondersteuning nodig?

Contactpersoon voor sector eerstelijnsgezondheidszorg bij VAD is Tom Defillet (02 423 03 49).

Hebt u vragen in verband met een concreet dossier, of wil u een cliënt doorverwijzen naar de gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening?

Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte info per dienst/centrum vindt u op iDA-web. Voor een geschikt doorverwijsadres kan u ook contact opnemen met De DrugLijn.

U kan ook terecht bij volgende koepels:

 • ICHO, het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding, heeft een aanbod voor huisartsen in opleiding, praktijkopleiders en coördinatoren.
  Telefoon: 016 33 27 31
  E-mail: guy.gielis@icho.be
 • Domus Medica, Vereniging van huisartsen, heeft een aanbod voor huisartsen.
  Telefoon: 03 281 16 16
  E-mail: secretariaat@domusmedica.be
 • CWOA, het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers van APB, heeft apotheekrichtlijnen over rookstop en goed gebruik van slaapmiddelen uitgewerkt en organiseert jaarlijks een workshop 'Motiverende gesprekstechnieken' voor apothekers.
  Telefoon: 02 285 42 81
  E-mail: dewulf.isabelle@mail.apb.be
 • IPSA, het Instituut voor Permanente Vorming voor Apothekers, heeft een aanbod voor apothekers en apothekers in opleiding.
  Telefoon: 02 219 00 39
  E-mail: secretariaat@ipsa.be
 • VRGT, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, heeft een aanbod met betrekking tot rookstopbegeleiding.
  Telefoon: 02 510 60 90
  E-mail: info@vrgt.be
 • De vijf provinciale Wit-Gele-Kruisverenigingen hebben een divers aanbod voor de eigen personeelsleden (thuisverpleegkundigen, diëtisten, enzovoort).
  Telefoon: 02 739 35 11
  E-mail: directie@vlaanderen.wgk.be