Materiaal

PopovGGZ maakte in het kader van het project 'Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en middelengebruik'een inventarisatie van materiaal voor de doelgroep van mensen met een beperking die middelen gebruiken. Dit gaat van informatie bieden, over preventief werken en screening, tools voor assesment tot behandeling en visievormend werken.

Middelengebruik wordt beïnvloed door verschillende factoren, waarvan het gezin er één is. Op infoavonden over alcohol en drugs voor ouders van personen met een verstandelijke beperking kunnen ouders geinformeerd worden over de specificiteit van de problematiek. VAD stelde voor u de basispresentatie 'Middelengebruik bij personen met een beperking. Sessie voor ouders'op, die u hiervoor kan gebruiken, samen met een leidraad met achtergrondinformatie en tips bij het gebruik.

Het Nederlandse Trimbos-instituut ontwikkelde het TRIP-spel, bedoeld om te gebruiken op voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol en drugs voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. CGG-preventiewerkers bundelden de vragen en topics waar aanpassingen naar de Vlaamse context noodzakelijk zijn en geven hiervoor suggesties: Vlaamse aanpassingen van het TRIP-spel.

Hier vindt u een selectie van materialen uit de catalogus van VAD die bruikbaar is in de VAPH-sector.

Enkele publicaties
 • Een alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptenzorg | draaiboek

  Met deze leidraad bieden we concrete handvatten om effectief en beleidsmati...
  Download hier - Lees meer...

 • Alcohol en cannabis...zonder boe of bah | lespakket

  Alcohol en cannabis...zonder boe of bah is een pakket op maat van jongeren ...
  Download hier - Lees meer...

 • Middelengebruik en verstandelijke beperking voor de verslavingszorg | folder - brochure

  Hulpverleners uit de verslavingszorg krijgen via deze brochure een inkijk...
  Download hier - Lees meer...

 • Verstandelijke beperking en middelengebruik voor de gehandicaptenzorg | folder - brochure

  Mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking ...
  Download hier - Lees meer...

 • Wat je moet weten over alcohol | folder - brochure

  Deze brochure met productinformatie over alcohol is volledig op maat gemaak...
  Download hier - Lees meer...

 • Wat je moet weten over hasj en wiet | folder - brochure

  Deze brochure met productinformatie over hasj en wiet is volledig op maat g...
  Download hier - Lees meer...

 • Mijn cliënt en middelengebruik. Begeleidingslijn & inspiratiebox | draaiboek

  Hoe vul je met je cliënt met een verstandelijke beperking een begeleiding i...
  Download hier - Lees meer...

In onze catalogus vindt u nog meer publicaties en gratis bekendmakingsmateriaal van De DrugLijn. Wil u graag wetenschappelijke literatuur raadplegen, dan kan u terecht in de bibliotheek.