Verdere ondersteuning nodig?

Ondersteuning uit de alcohol- en drugsector

Contactpersoon voor de sector gehandicaptenzorg bij VAD is Nina De Paepe (02 422 03 75).

Hebt u nood aan advies of ondersteuning bij het uitwerken van een drugbeleid of wil u vorming volgen? Neem contact op met de regionale preventiewerker.

Komt er iemand aankloppen met een concreet individueel probleem en denkt u dat deze persoon verdere hulp kan gebruiken? Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte info per centrum/afdeling vindt u op iDA-web, evenals preventiemateriaal dat aansluit bij uw cliënten of interessante vormingen en congressen. Voor een geschikt doorverwijsadres kan u ook contact opnemen met De DrugLijn.

Ondersteuning uit de gehandicaptensector

Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw) coördineert en stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van kennis, deskundigheid en expertise m.b.t. de ondersteuning van mensen met een beperking. De focus ligt op de preventie, diagnose en behandeling van mensen met autisme, personen met een visuele beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.

Wil u nog meer contactgegevens, neem dan een kijkje in de folder middelengebruik en verstandelijke beperking.