Een beleid opzetten

… in de jeugdbeweging

"Bij ons zijn er geen problemen als het om alcohol- of ander druggebruik gaat!"
Vandaag misschien niet, dat is best mogelijk. Maar wie garandeert je dat dit morgen nog het geval is? Wat als één van de begeleid(st)ers wil dat er niet (meer) gedronken wordt tijdens de groepsraad? Wat als je iemand van de leden betrapt op het 'smoren' van een joint?

Doen alsof alcohol- en ander druggebruik niet bestaat zal je niet verder helpen, duidelijke afspraken en regels en een goede voorbereiding wél!

Hoe je hiermee van start kan gaan, beschrijven we in een stappenplan op Drugsinbeweging. Je vindt er alle informatie terug om een alcohol- en drugbeleid op te stellen binnen de jeugdbeweging: stappenplan, crisisstappenplan, omgaan met drugs op kamp, in je gewone werking en op evenementen. Ook relevant materiaal, casussen, info over de wetgeving en info over drugs vind je hier terug.

… en in het jeugdhuis

Een jeugdhuis is geen eiland. Middelengebruik is overal aanwezig in onze maatschappij. Elk jeugdhuis wordt dan ook in zijn werking vroeg of laat met middelen en middelengebruik geconfronteerd.

Op vlak van de drugthematiek is het de functie van de jeugdhuizen om jongeren bij te staan in het leren maken van keuzes, nakomen van afspraken, nemen van verantwoordelijkheid, het versterken van de individuele weerbaarheid en het leren omgaan met risicogedrag.

Een alcohol- en drugbeleid neemt best zowel legale als illegale middelen mee in rekening: tabak, medicatie, alcohol, cannabis en andere illegale drugs. Ook afspraken rond gokken en pokeren kunnen geïntegreerd worden binnen een alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis.

Om je te helpen bij het opzetten van een alcohol- en drugbeleid binnen een jeugdhuis kan je het Draaiboek alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis downloaden. Een eerste deel geeft het wetgevend kader van de belangrijkste middelen voor het jeugdhuis mee: tabak, alcohol, cannabis, andere illegale drugs, medicatie, vluchtige snuifmiddelen en pokeren. Verder komt fouilleren op fuiven aan bod, de aansprakelijkheid en hoe je als jeugdhuis het best met deze wetten kan omgaan. Een tweede deel is het stappenplan om tot een alcohol- en drugbeleid te komen. Je vindt hier meer uitleg en praktische werkvormen om mee aan de slag te gaan.