Vorming

Het vormingsaanbod over alcohol en drugs voor de sector jeugdwerk wordt gegeven door de regionale preventiewerkers alcohol en drugs, verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheid.

Mogelijke thema’s zijn: basisinformatie over de alcohol- en drugthematiek, omgaan met jongeren met alcohol- en andere drugproblemen (onder meer motiverende gespreksvoering), een drugbeleid uitwerken in het jeugdhuis of de jeugdbeweging,…

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.