Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners

Een nieuwe publicatie over het beroepsgeheim is beschikbaar. De nota formuleert de juridische context, de standpunten en de blijvende vraagtekens over het rapporteren van de hulpverlening aan justitiële medewerkers bij een doorverwijzing van druggebruikers.

We behandelen de algemene probleemstelling, de basisprincipes en de richtlijnen aangaande de persoonsgerichte informatieoverdracht aan justiële medewerkers bij een doorverwijzing. Wij pleiten ervoor dat alle hulpverleners op de werkvloer deze standpunten navolgen.

In het eerste deel wordt ingezoomd op de probleemstelling. We bespreken tevens de randvoorwaarden voor een goede samenwerking. Nadien komt het juridisch kader aan bod. In het laatste deel bespreken we op welke manier de hulpverlener kan omgaan met dit juridisch kader en de centrale rol die de cliënt hierin speelt.

  • Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners. Bij het rapporteren aan justitiële medewerkers bij doorverwijzingen van meerderjarige gebruikers | dossier - rapport

    Deze nota formuleert de juridische context, de standpunten en de blijvende v...
    Download hier - Lees meer...