Gemeente als werkgever

Een gemeente of stad is naast 'regisseur' van een lokaal alcohol- en drugbeleid ook een 'werkgever' van haar personeel. Als organisatie kan ze een voorbeeldfunctie opnemen en zelf een alcohol- en drugbeleid uitwerken. Hoewel cao 100 vooralsnog geen verplichting is voor de publieke sector, kan de gemeente of stad hier zelf al stappen in nemen. Ze kan zich hierbij laten inspireren door wat er in de private sector gebeurt.

Een preventief alcohol- en drugbeleid helpt problemen voorkomen. Dergelijk beleid draagt ook bij tot een snel en efficiënt optreden indien nodig. Alle informatie voor de ontwikkeling en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid vindt u op www.qado.be.

Qado.be biedt juridische informatie over onder meer cao 100, testen en verplichtingen van werknemers en werkgevers. U vindt er ook cijfermateriaal en achtergrondinformatie over problematisch gebruik van alcohol en andere drugs en de effecten op het werk. De vragenlijst QADO 1.0 geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de organisatie omgaat met het alcohol- en drugthema, inclusief tips en een eerste advies.

Qado.be toont bovendien stap voor stap de weg naar een effectief alcohol- en drugbeleid, met objectieve informatie, praktische tips, een vormingsaanbod, campagnemateriaal en praktijkverhalen van collega-organisaties.