Het lokaal alcohol- en drugbeleid is een win-win voor iedereen

Het lokale bestuur kan via een lokaal alcohol- en drugbeleid tegelijkertijd kort op de bal spelen én structurele maatregelen treffen. Iedereen op lokaal niveau heeft baat bij de aanpak van alcohol- en andere drugproblemen.

Voor de gemeente of stad betekent dit het voorkomen en verminderen van problemen: minder overlast, een beter imago, een goede dienstverlening voor de inwoners, etc.

Maar ook de lokale partners kunnen hun voordeel doen met: betere afspraken, afstemming tussen sectoren, gezamenlijke acties, inspiratie uit good practices van anderen, kwaliteitsbevordering, etc.

En niet te vergeten: de inwoners die met hun vragen of problemen terecht kunnen bij de gemeente of stad, die zich veilig voelen en ervaren dat de gemeente het welbevinden en de levenskwaliteit van de burgers voorop stelt.

De belangrijkste redenen om een lokaal alcohol- en drugbeleid uit te werken zijn:

 • Lokale partners leren elkaar beter kennen, wat zorgt voor meer en een betere samenwerking (ook mbt andere thema's).
 • Een gedeelde visie over de aanpak van de alcohol- en drugproblematiek wordt ontwikkeld waardoor er een breed gedragen en dynamisch beleid ontstaat met aandacht voor alle aspecten van de problematiek.
 • Doelstellingen, prioriteiten en daaraan gekoppelde acties voor zowel de lange als korte termijn worden bepaald.
 • Kostenbesparingen via een integraal beleid.
 • Gebruikers vinden makkelijker de weg naar de hulpverlening.
 • Het imago van de gemeente of stad wordt versterkt.
 • Het veiligheidsgevoel van inwoners vergroot.
 • Gezondheids- en sociale problemen en bijhorende kosten verminderen.
 • Op basis van een lokale analyse kunnen er acties opgezet worden, specifiek voor de noden van uw gemeente.
 • De lokale overheid staat dicht bij de bevolking en heeft instrumenten om kwaliteitsvolle preventie en hulpverlening uit te voeren.
 • Zichtbare aandacht voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van inwoners

Enkele voorbeelden van positieve resultaten van een lokaal alcohol- en drugbeleid:

 • Alle jeugdverenigingen ondertekenen het charter alcohol en drugs en werken een intern alcohol- en drugbeleid uit.
 • Het aantal incidenten met jongeren op het lokale festival daalt.
 • Lokale partners zijn op de hoogte van de nieuwste materialen, interessante vormingen en preventieve acties .
 • Er wordt een draagvlak rond alcohol en andere drugs bij de lokale allochtone gemeenschap gecreëerd.
 • Het aantal bezoekers op de online pagina 'Alcohol en andere drugs' binnen de website van gemeente stijgt.
 • Bij lokale evenementen wordt tijdens de coördinatievergadering naast brandveiligheid en andere veiligheidsaspecten aandacht besteed aan alcohol- en drugpreventie (bijvoorbeeld: barbriefing op voorhand, verdelen van banners, ...).
 • Er worden heel veel leerlingen bereikt met preventieacties op school.
 • De gemeente verdeelt alcoholtesters binnen een geïntegreerde actie met de politie rond alcoholpreventie in het verkeer.

Ga naar 'De regisseur'

lokaal beleid