Feest Wijzer

Services voor fuiven en kleine festivals

Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

Een fuif of lokaal festival moet minimum vier basisservices aanbieden om het Feest Wijzer preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk in de lijn van wat wettelijk verplicht wordt. Voor elke maatregel werd een minimumcriteria opgesteld. Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken, kunnen vrijblijvend aangeboden worden.

Services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer sterpictogrammen. Deze worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers. Deze dienen op de feestlocatie opgehangen te worden om aan te tonen dat op het evenement aandacht wordt geschonken aan het thema "gezond en veilig uitgaan". Hiermee tonen de organisatoren aan dat ze een positief fuifklimaat ondersteunen.

Klik hier voor een overzicht van de services en de bijhorende minimumcriteria.

Bestel de infobordjes en/of stickers, affiches, condooms en oordopjes via dit bestelformulier.

Opgelet: Denk voor het bestellen goed na over de aantallen te bestellen materialen (o.a. afhankelijk van de grootte van het event, in zaal, openlucht of tent?, …). Voor de meeste evenementen volstaat het om één informatiebordje of sticker per service te voorzien. Uitzondering hierop is de service 'gratis water'. Hier kan het nuttig zijn om twee bordjes/stickers te voorzien (bijvoorbeeld één voor het mannentoilet en één voor het vrouwentoilet). In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om voor twee informatiebordjes of stickers per service te kiezen.

Oordoppen kunnen gratis besteld worden bij uw regionale CM-kantoor.

Wanneer een bestelling geplaatst wordt, moet er ook een kort vragenlijstje ingevuld worden. Hierin dient voor elke service aangegeven te worden hoe die op het event zal worden geïmplementeerd. Ook hier moet dus op voorhand over nagedacht worden.

Ga aan de slag met de lokale monitor 'alcohol & jongeren'

De lokale monitor 'alcohol & jongeren' is een instrument voor lokale preventiewerkers om systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in hun stad of gemeente wordt nageleefd door de detailhandel. Zij werken hiervoor samen met 15- en 16-jarige jongeren die in supermarkten, buurtwinkels en nachtwinkels verifiëren of het voor hen mogelijk is om alcoholische dranken aan te kopen.

De monitor kan gebruikt worden om, in het kader van lokale analyse, na te gaan of er nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Hij kan ook gebruikt worden om de effectiviteit te evalueren van  preventieve acties die reeds opgezet werden rond dit thema.

Omdat de monitor volgens een strikt protocol moet worden afgenomen is het noodzakelijk dat de preventiewerker die ermee aan de slag gaat bij VAD een vorming volgt. Tijdens deze vorming zal hem of haar het protocol stap voor stap worden toegelicht. De verwerking en rapportage van de onderzoeksgegevens gebeurt steeds door VAD. VAD voorziet vervolgens een standaardrapport op maat van de gemeente of stad.

Interesse? Neem contact met David Möbius (02 422 03 72).

TAD in de Beleids- en BeheersCyclus voor steden, gemeenten en OCMW's

Vanaf 2014 moeten steden en gemeenten de regels van de nieuwe Beleids- en BeheersCyclus voor steden, gemeenten en OCMW's (BBC) volgen in hun meerjarenplanning. VAD ontwikkelde, in samenwerking met VIGeZ, een aantal fiches voor LOGO en CGG om hen te stimuleren om de tabak-, alcohol- en drugthematiek in hun BBC op te nemen.

De verschillende fiches hebben deze structuur:

  • enkele cijfers over de thematiek;
  • aanknopingspunten m.b.t. het maken van een lokale analyse;
  • formulering doelstellingen en opstelling actieplannen;
  • belang van samenwerking met LOGO/CGG;
  • overzicht van concrete materialen die steden en gemeenten kunnen gebruiken wanneer ze de tabak-, alcohol- en drugproblematiek het hoofd willen bieden.

Download hier de fiches over tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs.

Infostand 'Alcohol. Bekijk het eens nuchter' beschikbaar

Elke provincie beschikt nu over een infostand met preventiebox. Praktische afspraken over uitlenen worden in overleg met de uitleenpunten gemaakt. De infostanden kaderen in het project 'Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank', gesubsidieerd door het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen. Deze infostand vervangt de Fantmobiel en helpt u te sensibiliseren en informeren over alcohol.

mobiloteek-220

VAD-Nieuwsbrief Preventie

VAD wil graag kort op de bal spelen en u vlug op de hoogte brengen van nieuwe acties, campagnes, concept- en methodiekontwikkeling, beleidsnieuws, vormingen, publicaties,...
Geïnteresseerd? Schrijf u in voor de VAD-Nieuwsbrief Preventie! Typ uw gegevens hieronder in en klik op 'inschrijven'.
Raadpleeg hier het archief.

Inschrijving nieuwsbrief
 
 
 
Typ uw e-mailadres en schrijf u in: