In hogere sferen?

De cannabisgebruikende student, de student die 'leerpillen' gebruikt om beter te blokken, de bierkappende student op een studentikoze of uitgaansavond… het zijn drie clichés die steevast op het studentenleven geplakt worden. Maar kloppen deze dooddoeners wel?

Nadat in 2005 en 2009 al grootschalige studentenbevragingen doorgingen, werd in 2013 een derde golf opgezet. Naast de 'ouwe getrouwen' Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen en Universiteit Gent, werkte VAD in 2013 ook samen met de Associatie KU Leuven en met de Katholieke Hogescholen Limburg (KHLim). Gedurende 4 tot 6 weken werd de enquête opengesteld. In die periode vulden in totaal 19.822 studenten de online vragenlijst in. Uit deze groep werd een representatieve steekproef getrokken van 2.375 studenten. Wat leren de resultaten ons?

Wat alcohol betreft, geven de onderzoeksresultaten aan dat een opvallend groot deel veel alcohol drinkt en niet zonder risico's drinkt. Dat cliché gaat dus grotendeels op. Het wordt dan ook hoog tijd dat er iets gedaan wordt aan de vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik in het studentenleven. Het nastreven van een mentaliteitswijziging in studentenmiddens (bij de student zelf, bij studentenkringen,…) maar ook in horecazaken die de student als voornaamste doelgroep hebben zijn zeker niet de makkelijkste pistes om te bewandelen, maar er moet werk van gemaakt worden.

Voor zowel medicatie als cannabis geldt dat de overgrote meerderheid er af blijft of er niet al te risicovol mee omgaat. Het cliché wordt daardoor grotendeels onderuit gehaald. Maar we mogen er niet blind voor zijn dat in die kleine groep van gebruikers er vrij veel zijn die deze middelen al dan niet tijdelijk op regelmatige basis en dus niet zonder risico gebruiken.

Dus het cliché student zijn = middelengebruik zou misplaatst zijn. Maar er is zeker nood aan het informeren, sensibiliseren, ondersteunen en helpen van duizenden studenten (en hun omgeving) die in probleemgebruik dreigen te verzeilen.

Leest het persbericht.

  • In hogere sferen? Volume 3 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten | dossier - rapport

    'In hogere sferen? Volume 3' licht de resultaten toe van een grootschalig on...
    Download hier - Lees meer...

 

 

 

Laat je niet vangen

Op 5 november lanceerde Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en het Agentschap Zorg en Gezondheid een nieuwe overheidscampagne 'Laat je niet vangen'. Die campagne wil jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Bij de campagne hoort een website, die heel wat vaakgehoorde stellingen over cannabis ontkracht.

Naar aanleiding van deze campagne, formuleerde VAD een actuele kijk op cannabis.

Alle informatie over het product cannabis, de effecten, de risico's, de preventie en de hulpverlening, is terug te vinden in het recent geactualiseerde dossier cannabis. De belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium (2002-2012) over de omvang van het cannabisgebruik in Vlaanderen en België zijn te vinden in de factsheet cannabis.

Cannabis maakt deel uit van de leefwereld van de student. Maar hoeveel wordt er echt geblowd en wat zijn de risico's? Studenten lezen er alles over op de website van De DrugLijn.