Verdere ondersteuning nodig?

Contactpersoon voor de sector onderwijs bij VAD is Nina De Paepe (02 422 03 75).

Hebt u nood aan advies of ondersteuning bij het werken rond alcohol- en andere drugpreventie op school? Neem contact op met de regionale preventiewerker.

Zoekt u informatie, advies, hulp voor kinderen van ouders met alcoholproblemen? Dat kan op deze websites:

VAD-leden met een aanbod op vlak van preventie (materiaal, vorming,…) vindt u op iDA-web.

Op Gezond op school (website van de VLOR) vindt u organisaties, materialen, acties,… om te werken rond gezondheidsbevordering op school. Genots- en geneesmiddelen is één van de thema's die hier aan bod komen.

www.gezondeschool.be bevat tools om het gezondheidsbeleid op school verder uit te bouwen, didactische tips om gezondheidseducatie in de klas vorm te geven en materialen om in de klas of op school mee aan de slag te gaan. In de actielijst vindt u voor verschillende gezondheidsthema's projecten en educatieve materialen voor in de klas en beleidsinstrumenten voor het schoolbeleid.

Bij De DrugLijn kan iedereen - leerkracht, leerling, ouders,... - terecht voor een anoniem, objectief en vertrouwelijk gesprek (078 15 10 20 van maandag tot vrijdag van 10 tot 20u) of u kan mailen.