Vorming

Regelmatig organiseert VAD vormingen over alcohol- en drugpreventie in het onderwijs, bedoeld voor al wie beroepshalve bij het schoolgebeuren betrokken is. De vormingen proberen een antwoord te bieden op de vragen uit de sector.

Raadpleeg het Werkwijze® vormingsaanbod 2014.

Ook regionale preventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg organiseren diverse trainingen voor het onderwijs. Binnen de regionale preventiewerking is er ook aandacht voor netwerking, ondersteuning en vorming van de schoolomgeving, zoals de ouders.

Neem contact op met de CGG-preventiewerker voor het aanbod in uw regio.

Het vormingsaanbod van de leden van VAD vindt u op iDA-web.