You bet!

Cijfermateriaal en ervaringen leren ons dat kansspelen en met name sportweddenschappen populair zijn bij jongeren. Uit de leerlingenbevraging 2014-2015 blijkt dat 8.6% van de 16-18-jarige jongens het laatste jaar deel nam aan een sportweddenschap (bij de jongens was dat 15.4%), 14.5% kocht krasbiljetten en 10% pokerde voor geld het laatste jaar (bij jongens was dit respectievelijk 15% en 17%).

Daarom ontwikkelde VAD in samenwerking met CAD Limburg een 'You Bet!', een educatief pakket met als doelgroep de 16-18-jarigen. In eerste instantie is dit pakket gericht op jongeren in het beroeps- en technisch onderwijs en leefgroepen bijzondere jeugdzorg.

'You bet!' bestaat uit een digitaal spelbord met verschillende kennis en doe-opdrachten en uit de dvd 'bluf' van de Kansspelcommissie, met een splinternieuwe nabespreking. Op een interactieve en uitdagende manier leren jongeren op een verantwoordelijke manier om te gaan met kansspelen en kritisch te staan tegenover de beloofde (verhoopte) geldwinst bij kansspelen.

 

 • You bet! | spelmateriaal

  'You bet!' is een educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen. 'You bet!'...
  Lees meer...

Alcoholwetswijziging werpt vruchten af

Sinds het schooljaar Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een bevraging over alcohol, tabak, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen bij jongeren in het secundair onderwijs. Uit de laatste resultaten van het schooljaar 2014-2015 blijkt dat sinds de wetswijziging op alcoholverkoop van 2009, het alcoholgebruik bij min-16-jarigen gestaag daalde. Jongeren beginnen ook steeds later met roken. Heel wat van hen steken de eerste sigaret pas op na 16 jaar. Het gebruik van illegale drugs (voornamelijk cannabis) blijft evenwel al jaren op hetzelfde peil hangen.

Opmerkelijk voor zowel alcohol, tabak als cannabis, is de scharnierleeftijd van 16 jaar. De positieve evolutie bij de min-16-jarigen, zet zich niet door na die leeftijd, alsof op 16 plots de remmen losgegooid worden. Dit zijn extra argumenten in het actuele debat over leeftijdsgrenzen.

Lees het volledige persbericht hier.

 

 • VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school (schooljaar 2014 - 2015) | dossier - rapport

  Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevragi...
  Download hier - Lees meer...

 

 

Drugbeleid op School kreeg een make-over

Hoe bepalen we als school onze houding tegenover middelengebruik?
Hoe reageren we wanneer er zich incidenten rond middelengebruik voordoen?
Hoe vangen we leerlingen op die problemen hebben met middelengebruik?
Wat leren we onze leerlingen over drugs?

Een effectief antwoord bieden op deze vragen vereist een continue en beleidsmatige aanpak: een Drugbeleid op School (DOS). Educatie rond middelengebruik is pas doeltreffend met een holistische benadering, waarbij de school in zijn geheel de gezondheidsboodschap ondersteunt. Wat in de klas onderwezen wordt, wordt best ondersteund door de regels op school, de reactie van de school op incidenten en een veilige, gezonde omgeving waar een gezonde keuze de gemakkelijkste keuze is. Beleidsmatig werken rond middelengebruik bevordert de structurele inbedding, zodat het beleid geïntegreerd wordt in de dagelijkse schoolwerking.

Met het Drugbeleid op School heeft u een volwaardige gids in handen waarmee u op alle aspecten van genotsmiddelengebruik op school kan inspelen. U werkt beleidsmatig en anticipeert op een effectieve manier op middelenproblemen en de gevolgen ervan. In deze gids vindt u de nodige informatie over de verschillende componenten van een DOS en praktische tips om het op maat van uw school uit te werken. U kan er zelfstandig mee aan de slag of met behulp van een coach.

Ook scholen die al een beleid ontwikkelden en dit willen evalueren of herwerken, kunnen ermee aan de slag.

 

 • Drugbeleid Op School (DOS) | draaiboek

  Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, geno...
  Download hier - Lees meer...

 

 

Factsheet: invullen van educatieve activiteiten op school

De keuze maken voor een educatieve activiteit dat binnen het DOS past is niet altijd eenvoudig. Met deze factsheet krijg je een aantal aandachtspunten. De factsheet is gebaseerd op de Handvatten voor de samenwerking met externe organisaties op vlak van het gezondheidsbeleid van de VLOR.

Factsheet: werken met getuigenissen

In heel wat scholen is er aandacht voor alcohol- en andere drugpreventie. Voor de invulling ervan wordt er soms gewerkt met getuigenissen door ex-gebruikers. Het is belangrijk dat de school, voor het maken van haar keuze, even stilstaat bij een aantal bedenkingen. Lees hier de factsheet.

Fatctsheet: zijn drugcontroles op school zinvol?

Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek...) van de leerling op school en houden risico's in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Als antwoord op het omgaan met deze uitdagingen, doen sommige scholen een beroep op politiecontroles met drughonden. Een antwoord dat op zich echter ook weer heel wat vragen en bedenkingen oproept. Lees hier de factsheet.

Factsheet: omgaan met vertrouwelijke informatie

Leden van het schoolteam worden vaak aangesproken door leerlingen. Het is niet altijd even duidelijk wanneer ze bepaalde informatie mogen doorgeven aan collega's of externen. In deze factsheet lees je meer over het ambtsgeheim.