Nieuwe Quality Nights-service: low sugar soft drinks

Quality Nights heeft er een extra serivce bij: een evenwichtig aanbod aan dranken voorzien.

Doelstellingen zijn:

 • het verbreden van het aanbod aan non-alcoholische frisdranken
 • het verminderen van suikerinname door bezoekers (doelstelling WHO)

Om deze service aan te bieden, moet er naast water en de klassieke frisdranken (die meer dan 7g/100mg suiker bevatten), nog minstens volgende dranken op de kaart staan:

 • 3 lightfrisdranken (mag van hetzelfde merk zijn: bv. Coca Cola Zero en Coca Cola light)
 • 2 minder suikerhoudende frisdranken (van verschillende merken)

Deze frisdranken bevatten:

 • maximaal 5kcal/100ml (lightfrisdranken) OF
 • maximaal 7g/100ml suiker (bv.: Tao, Alibi, Bionade, Finley, Tonisteiner, J2O, Glinter, Ice tea brisk, Bos ice tea, Lipton Green tea, Nestea, ...)

Energydranken worden uitgesloten van deze service.

ATTENT

ATTENT is een initiatief van VAD in samenwerking met Formaat en met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met ATTENT zetten jeugdhuizen zich in voor een positief feestklimaat. Hiervoor kunnen ze zich inschrijven voor acht verschillende 'Attenties'.

Jeugdhuizen kiezen welke Attenties zij haalbaar vinden en schrijven zich hiervoor in via de website van Formaat. Deze Attenties vullen ze minimaal in zoals beschreven op die website en in het overzicht dat onder dit artikel gedownload kan worden. Jeugdhuizen zijn uiteraard vrij om hun creativiteit de vrije loop te laten en zelf nog andere acties te organiseren binnen de door hen gekozen Attenties.

De Attenties worden bekendgemaakt aan bezoekers via de ATTENT-sterpictogrammen, aangeboden in de vorm van bordjes. Deze worden in het jeugdhuis opgehangen op de plaats waar bezoekers van de Attentie kunnen genieten.

Kijk hier naar het volledige overzicht van de Attenties en de bijhorende minimumcriteria.

 

Feest Wijzer

Services voor fuiven en kleine festivals

Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

Een fuif of lokaal festival moet minimum vier basisservices aanbieden om het Feest Wijzer preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk in de lijn van wat wettelijk verplicht wordt. Voor elke maatregel werd een minimumcriteria opgesteld. Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken, kunnen vrijblijvend aangeboden worden.

Services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer sterpictogrammen. Deze worden aangeboden in de vorm van infobordjes of stickers. Deze dienen op de feestlocatie opgehangen te worden om aan te tonen dat op het evenement aandacht wordt geschonken aan het thema "gezond en veilig uitgaan". Hiermee tonen de organisatoren aan dat ze een positief fuifklimaat ondersteunen.

Klik hier voor een overzicht van de services en de bijhorende minimumcriteria.

Bestel de infobordjes en/of stickers, affiches, condooms en oordopjes via dit bestelformulier.

Opgelet: Denk voor het bestellen goed na over de aantallen te bestellen materialen (o.a. afhankelijk van de grootte van het event, in zaal, openlucht of tent?, …). Voor de meeste evenementen volstaat het om één informatiebordje of sticker per service te voorzien. Uitzondering hierop is de service 'gratis water'. Hier kan het nuttig zijn om twee bordjes/stickers te voorzien (bijvoorbeeld één voor het mannentoilet en één voor het vrouwentoilet). In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om voor twee informatiebordjes of stickers per service te kiezen.

Let ook op voor de service 'oordoppen'. Alvorens oordoppen via het bestelformulier (en dus tegen betaling) aan te vragen kan je best even nagaan of je regionale CM depot-deze niet gratis kan aanleveren voor het event.

Wanneer een bestelling geplaatst wordt, moet er ook een kort vragenlijstje ingevuld worden. Hierin dient voor elke service aangegeven te worden hoe die op het event zal worden geïmplementeerd. Ook hier moet dus op voorhand over nagedacht worden.

Vlaamse overheid ondersteunt peer support projecten

De Vlaamse overheid heeft voor 2015 projectsubsidies toegekend voor een continuering en samensmelting van de Vlaamse peer support projecten Breakline en Vitalsounds. Beide projecten zetten zich al meer dan tien jaar in voor preventie en harm reduction op festivals en events in de elektronische muziekscene. De methodiek berust op het gebruik van vrijwilligers (leefstijlgenoten of peers), om zo op een objectieve en geloofwaardige manier info en advies te verstrekken aan andere jongeren in het uitgaansleven. Door het inzetten van peers houden we steeds de vinger aan de pols, en kunnen nieuwe producten of ontwikkelingen inzake druggebruik in het uitgaansleven tijdig opgemerkt worden. Deze info kan dan gebruikt worden om preventieve boodschappen op maat te ontwikkelen. De peers worden zo veel als mogelijk betrokken bij het project. Ze krijgen jaarlijks training en worden ondersteund door professionals.

Breakline (werkzaam in Antwerpen) en Vitalsounds (actief in West- en delen van Oost- Vlaanderen) zullen in 2015 uitgroeien tot één sterk Vlaams project, met een gemeenschappelijke naam en logo: Safe 'n Sound. Tomorrowland 2015 worst het eerste event waarop Safe 'n Sound haar nieuwe naam en logo voorstelt. Het werkingsgebied wordt ook uitgebreid: er zullen contacten gelegd worden in de regio's waar Breakline en Vitalsounds tot op heden niet actief waren. Zo zullen jongeren en het uitgaansleven in Vlaams-Brabant en Limburg kennis kunnen maken met de methodiek. We willen een spreiding van de methodiek naar alle Vlaamse provincies voorbereiden, dit met het oog op structurele financiering van peer support in de toekomst.

Voor meer informatie over peer support kan u contact opnemen met Martijn Onsia, coördinator peer support Vlaanderen.

Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank voor horeca

VAD heeft met de drie Belgische horecafederaties (Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel & Horeca Wallonie)een pakket op maat uitgewerkt om horecapersoneel te sensibiliseren over de leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol aan jongeren. Voor het personeel van horecazaken werd een zelfklever ontwikkeld. Naast de zelfklever werd ook een barbriefing opgesteld die horeca-uitbaters kunnen uitdelen aan het barpersoneel dat tapt en alcohol schenkt. Ten slotte is er ook nog een affiche die hetzelfde doel dient als de zelfklever, maar uiteraard wat opvallender. Er werd ook een instructievideo gemaakt die toont hoe men op een klantvriendelijke manier ervoor kan zorgen dat de alcoholwetgeving correct wordt toegepast. Deze acties kaderen binnen de campagne 'Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank'.

Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank
 • Affiche Begin niet te vroeg | affiche - gadget

  Deze affiche sensibiliseert jongeren op café of in het uitgaansleven, over ...
  Download hier - Lees meer...

 • Barbriefing Horeca -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank | affiche - gadget

  Deze barbriefings maken deel uit van de Begin niet te vroeg-campagne. Ze ...
  Download hier - Lees meer...