Vernieuwde me-ASSIST nu beschikbaar

Als welzijnswerker (OCMW, CAW, …) komt u wellicht in contact met cliënten met tabak-, alcohol- of andere drugproblemen. Soms zijn ze zeer zichtbaar, soms hebt u enkel een vermoeden. Alert zijn voor middelenproblemen en ze in een vroeg stadium bespreekbaar maken, vergroot de kans op herstel voor de cliënt. De online toolbox www.me-assist.com kan u daarbij zeker van dienst zijn.

www.me-assist.com is een online toolbox waarin u heel wat mogelijkheden vindt die bruikbaar zijn in het contact met cliënten die (mogelijk) problemen hebben met tabak-, alcohol- of ander middelengebruik. Me-ASSIST staat voluit voor 'Modified Electronic Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test'. De toolbox omvat een screeningsinstrument, interventies voor verdere hulpverlening en doorverwijzing op maat van de cliënt, doorverwijsmogelijkheden, afdrukbare folders voor cliënten en mantelzorgers en achtergrondinformatie voor u als hulpverlener.

BackPAC - Persoonlijkheidsspecifieke interventie voor jongeren die vroeg experimenteren met alcohol en cannabis

Volgende persoonlijkheidstypes hangen samen met een verhoogd risico op middelenproblemen: het sensatiezoekend, impulsief, angstgevoelig en negatief denkend type. BackPAC is een individuele interventie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar op maat van deze specifieke risicoprofielen. Deelnemende jongeren gebruiken al alcohol en/of cannabis, maar nog niet problematisch.

Jongeren krijgen inzicht in hun persoonlijkheid en de manier waarop ze omgaan met moeilijke situaties. Alcohol- en cannabisgebruik kunnen deel uitmaken van deze copingstijl en brengen bijkomende risico's met zich mee. Jongeren leren hun beleving analyseren aan de hand van de 4 G's (gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag). Ze worden gemotiveerd om hun automatische reactiepatronen uit te dagen en alternatieve strategieën aan te wenden.

BackPAC is een kortdurende interventie bestaande uit twee gesprekken. De interventie vindt plaats in de context van een individuele begeleidingsrelatie. Begeleiders van bijvoorbeeld CLB, bijzondere jeugdzorg en andere jeugdhulp kunnen ermee aan de slag.

  • BackPAC - Persoonlijkheidsspecifieke interventie voor jongeren die vroeg experimenteren met Alcohol en Cannabis | draaiboek

    BackPAC is een individuele interventie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar...
    Download hier - Lees meer...

Iedereen drinkt, iedereen blowt?

"Drink je alcohol? Hoeveel glazen dronk je de voorbije week? Wat denk je, hoeveel jongens van jouw leeftijd zijn regelmatig dronken?"

"Gebruik je cannabis? Hoe vaak gebruik je? Hoe denk je dat jouw beste vrienden zouden reageren als jij cannabis gebruikt?"

Rondom deze vragen is 'Iedereen drinkt, iedereen blowt' opgebouwd. Met vier vragen peilt u naar de jongere zijn alcohol- en/of cannabisgebruik en naar zijn perceptie van het gebruik van zijn leeftijdgenoten. De methodiek is zinvol zowel voor jongeren (12-18-jarigen) die niet drinken of cannabis gebruiken als voor hen die dit wel doen.

Met deze methodiek voor kortadvies werkt u op individuele wijze preventief rond alcohol- en/of cannabisgebruik in het CLB/bijzondere jeugdzorg/andere jeugdhulp. U geeft de jongere onmiddellijk objectieve feedback over zijn eigen gebruik door hem te informeren over het gebruik van zijn leeftijdsgenoten. Door correcte informatie over het gebruik en de normen hierover stelt u zijn eigen gedrag in een ander daglicht. Hierdoor bekrachtigt u de jongere in zijn gedrag of stuurt u het net bij. Bovendien beïnvloedt u de motivatie van de jongere om met zijn gebruik te minderen, stoppen of om niet-gebruik vol te houden.

De gemakkelijkste manier om deze methodiek te gebruiken, is via de online tool 'Iedereen drinkt, iedereen blowt': idib.vad.be . Er bestaat ook een papieren versie van Iedereen drinkt, iedereen blowt, die u kan bestellen in onze online catalogus.

 

  • Iedereen drinkt, iedereen blowt? | draaiboek

    Sommige jongeren (12-18 jaar) lopen een groter risico op problemen met middele...
    Lees meer...

Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW?

Wie onder zijn cliënten enkele personen met alcohol- of ander drugprobleem rekent, vindt in deze publicatie handvatten om met hen rond dat probleem te werken. VAD schreef deze leidraad op maat van maatschappelijk werkers en andere hulpverleners, bijvoorbeeld op een CAW of op de sociale dienst van een OCMW.

Voor elke fase geven we concrete voorbeelden en tips: van het moment dat uw vermoeden de kop opsteekt, over het bespreken ervan, tot de doorverwijzing en de nazorg. U zult merken dat een kortdurende interventie zoals in deze leidraad besproken, heel wat kan teweegbrengen.

Download of bestel deze publicatie.

Een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én maatschappelijk werkers en  biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties.

VAD werkte recent een leidraad uit waarin u meer leest over de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid voor de sociale dienst van een OCMW en hoe u te werk kan gaan om een beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap worden de nodige achtergrondinformatie, methodieken en praktijkvoorbeelden beschreven.

De leidraad richt zich tot leidinggevenden, maar ook tot maatschappelijk werkers met interesse voor het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid voor de sociale dienst van het OCMW.

Download of bestel deze publicatie.

Gokken. Herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW

Na het zelfhulpboekje Gokken is er nu ook een leidraad voor het herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW. Vragen als 'Ik vermoed dat mijn cliënt gokt, maar zeker weet ik het niet. Hoe kan ik dit onderwerp het best ter sprake brengen? en 'De cafébaas kwam vragen of onze dienst de gokschulden kon betalen van mijn cliënt. Moeten wij hier op ingaan? krijgen hierin een antwoord. Alle OCMW en CAW werden van dit aanbod op de hoogte gesteld.

Download of bestel deze publicatie.