Achtergrond- en werkmateriaal voor begeleiders
 • Screenen met de ASSIST in de welzijnssector | screeningsinstrument

  De ASSIST is de 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Tes...
  Download hier - Lees meer...

 • Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? | draaiboek

  In deze leidraad komt u te weten hoe u alcohol- of andere drugproblemen b...
  Download hier - Lees meer...

 • Een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW | draaiboek

  Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over ...
  Download hier - Lees meer...

 • Gokken. Herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW | draaiboek

  Deze leidraad is geschreven voor de medewerkers van OCMW of CAW die in co...
  Download hier - Lees meer...

 

Vroeginterventie
 • Vroeginterventie | dossier - rapport

  In dit dossier wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van vroeginter...
  Download hier - Lees meer...

 

VAD beschikt over nog heel wat andere dossiers die u kan bestellen of downloaden.

Verkeersveiligheid in combinatie met alcohol & drugs

Stopbord

Het document 'Verkeersveiligheid in combinatie met alcohol & drugs' geeft een overzicht van de meest recente Vlaamse materialen. Het overzicht omvat zowel informatieve documenten, brochures, diensten, vormingen, gadgets, als voorbeelden van interventies. VAD wil het terugvinden van bestaand materiaal faciliteren om op die manier het werken rond verkeersveiligheid in combinatie met alcohol en drugs aan te moedigen.

Indien u zelf recent materiaal heeft dat aan de lijst toegevoegd kan worden, mag u contact opnemen met karen.vanmarcke@vad.be.

Surf zeker ook eens naar Het Huis, een webbased leertraject over motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is een aanpak die gedragsverandering kan bevorderen. Deze website laat u kennismaken met de basisprincipes van deze techniek, specifiek toegepast op alcohol- en druggebruik.