Verdere ondersteuning nodig?

Contactpersoon voor sector werk bij VAD is Marie-Claire Lambrechts (02 423 03 51).

Specifieke vragen naar vorming en ondersteuning worden door VAD doorverwezen naar lokale en regionale preventiewerkers. Zij geven advies bij het opstarten en uitvoeren van een alcohol- en drugbeleid en kunnen deel uitmaken van de beleidsgroep.

Preventiewerkers organiseren tevens trainingen voor sleutelpersonen in een bedrijf. Mogelijke thema's zijn: kennis- en visieontwikkeling en de rol van de sleutelfiguur in een eigen alcohol- en drugbeleid.

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.

Hebt u concrete vragen in verband met de alcohol- en drughulpverlening of wil u iemand doorverwijzen? Een overzicht van de mogelijkheden met beknopte info per centrum/afdeling vindt u op iDA-web. Voor een geschikt doorverwijsadres kan u ook contact opnemen met De DrugLijn.