Vorming

Modulair vormingsprogramma arbeid

VAD organiseert een modulair vormingsaanbod over de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid op het werk: een basismodule (halve dag), een beleidsgerichte module (twee dagen) en een module gericht op bedrijfshulpverlening (drie dagen). Dit aanbod richt zich tot sleutelfiguren in de onderneming die betrokken zijn bij de aanmaak en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid. Dit aanbod wordt jaarlijks herhaald en/of kan ook regionaal georganiseerd worden.

Bekijk hier het aanbod 2011.

Ondersteuning en vorming op maat

VAD werkt vooral op vraag van bedrijven. Specifieke vragen naar vorming en ondersteuning worden door VAD doorverwezen naar lokale en regionale preventiewerkers. Zij geven advies bij het opstarten en uitvoeren van een alcohol- en drugbeleid en kunnen deel uitmaken van de beleidsgroep.

Preventiewerkers organiseren tevens trainingen voor sleutelpersonen in een bedrijf. Mogelijke thema's zijn: kennis- en visieontwikkeling en de rol van de sleutelfiguur in een eigen alcohol- en drugbeleid.

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.

VAD vervult hierbij een coördinerende en ondersteunende rol, onder meer door de aanmaak van gespecialiseerd informatiemateriaal. Voor tweetalige organisaties werkt VAD samen Santé et Entreprise.